Xem bản đồ Quy hoạch Cụm công nghiệp Đức Thọ, Hà Tĩnh

Cụm công nghiệp Đức Thọ là dự án có chủ đầu tư là GS Holding. Được triển khai thực hiện với quy mô lên tới 68,17ha nằm tại xã Tùng Ảnh và Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận theo Quyết định số 4188/QĐ-UBND ngày 7/12/2020 cho chủ trương đầu tư dự án CCN Đức Thọ. Với tổng vốn đầu tư hơn 290 tỷ đồng dự án đã được chính thức khởi công kể từ tháng 1/2021. CCN Đức Thọ được triển khai thi công trong 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ được thực hiện với diện tích khoảng 27,22 ha, cùng với số vốn đầu tư hơn 170 tỷ đồng; tiếp đó giai đoạn 2 sẽ được triển khai với quy mô 26,42 ha, và 120 tỷ đồng là số vốn được đầu tư thực hiện trong giai đoạn này.