Category Archives: Quy hoạch

Theo quyết định, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ huyện Đức Thọ, với tổng diện tích đất tự nhiên là 20.348,96 ha. Phía bắc huyện giáp huyện Nam Đàn và huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; phía nam giáp huyện Vũ Quang; phía đông giáp huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh; phía tây giáp huyện Hương Sơn và một phần huyện Vũ Quang.