Mở rộng quy hoạch chung, xây dựng thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận

(Baohatinh.vn) – Quy hoạch chung thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) và vùng phụ cận đến năm 2035 có diện tích 1.795,5 ha. Dân số dự báo đến năm 2030 là 23.000 người và năm 2035 là 25.000 người.

Chiều 24/2, UBND huyện Đức Thọ tổ chức cuộc họp nghe báo cáo điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung, xây dựng thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận đến năm 2035.

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung, xây dựng thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận đến năm 2035 do Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh lập báo cáo (đơn vị tư vấn).

Theo đó, toàn bộ ranh giới hành chính thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận thuộc các xã Bùi La Nhân, Tân Dân và Tùng Ảnh có giới hạn: phía Bắc giáp xã Trường Sơn, phía Nam giáp xã Hòa Lạc và một phần còn lại của xã Tân Dân, phía Đông giáp xã Liên Minh và phần còn lại của xã Bùi La Nhân, phía Tây giáp xã Hòa Lạc, xã Sơn Long (Hương Sơn).

Khu vực dọc sông La sẽ được quy hoạch vùng du lịch sinh thái, cây xanh, mặt nước cảnh quan đô thị
Khu vực dọc sông La sẽ được quy hoạch vùng du lịch sinh thái, cây xanh, mặt nước cảnh quan đô thị

Quy mô diện tích quy hoạch 1.795,5 ha (tăng 263,2 ha) so với diện tích hiện tại. Dân số hiện trạng 19.000 người, dự báo đến năm 2030 là 23.000 người và năm 2035 là 25.000 người.

Trong phần quy hoạch định hướng phát triển không gian, Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh đã định hướng phân vùng đô thị đối với vùng chỉnh trang đô thị gồm các khu dân cư thị trấn Đức Thọ và xã Tùng Ảnh hiện hữu.

Vùng cảnh quan đô thị, được bố trí dọc theo sông La tạo thành khu du lịch sinh thái, cây xanh, mặt nước, cảnh quan đô thị. Vùng đô thị phát triển mới của thị trấn Đức Thọ được tận dụng các quỹ đất trống, đất nông nghiệp để phát triển các chức năng đô thị mới. Vùng phát triển công nghiệp được quy hoạch nằm về phía đông Nam trên địa bàn xã Tân Dân.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, bổ sung vào bản đồ quy hoạch chung mở rộng, xây dựng thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn nhấn mạnh: Quy hoạch chung thị trấn Đức Thọ phải xác định rõ tầm nhìn dài hơi và đáp ứng với tiến trình phát triển chung của huyện, đồng thời phải khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Trên cơ sở đó, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ giao cho đơn vị tư vấn trực tiếp làm việc với các xã có liên quan như Tân Dân, Bùi La Nhân, Tùng Ảnh để thống nhất phương án và mốc lộ giới liên quan để sớm trình Ban Thường vụ Huyện ủy.

Theo Báo Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/dau-tu/mo-rong-quy-hoach-chung-xay-dung-thi-tran-duc-tho-va-vung-phu-can/227768.htm