Cụm công nghiệp Đức Thọ “rộng cửa” đón gần 4.000 lao động Hà Tĩnh